שעות עבודה | ימים א' עד ה' 8:00-20:00 | ימי ו' 8:00-15:00
twitter facebook-call facebook-call facebook-call

מזונות

27.05.2024

מזונות ילדים

במידה ולבני הזוג יש ילדים, יש לקבוע את מידת התמיכה של מי מהצדדים בילדיהם.

מזונות ילדים נועדו להבטיח את קיומם ורווחתם של ילדי הצדדים, גם לאחר פירוק השותפות בין האב לבין האם.

המזונות נקבעים ברוב המקרים בהתחשב במצבם הכלכלי של ההורים, כלומר: בהתחשב ברמת השתכרותם, בכמות הנכסים שיש ברשותם, ברמת חייהם ועוד. עם זאת, היא תתחשב גם ברמת החיים לה התרגלו הילדים בזמן הנישואין, כדי להבטיח כי זו תישמר למרות הגירושין (שהתרחשו שלא באשמתם ומבלי לשתף אותם בשיקולים למהלך).

עם זאת, צד מובטל לא יוכל לחמוק מתשלום מזונות. כלומר: עצם העובדה שהוא אינו עובד ואינו זוכה להכנסה קבועה, לא תפטור אותו מהתשלום.

גילאי הילדים משפיעים על המזונות ועל שיעורם.

מזונות נקבעים בצורה דינאמית, כלומר – בהשפעת נתונים שונים, כלכליים ברובם. משמעות עניין זה היא שבמקרה בו חל שינוי מסוים במצבם הכלכלי של מי מבני הזוג, יכולה להיות לכך השפעה על גובה המזונות.

כך, אדם אשר פוטר מעבודתו וחייב במזונות, יכול להגיש בקשה לבית המשפט או לבית הדין בדרישה להפחית את המזונות ולהקל את הנטל עליו; גם העלאה משמעותית במשכורת יכולה להוות עילה לכך.

מזונות אישה

לצד דמי המזונות לילדים, ישנם גם דמי מזונות אישה, אשר נועדו להבטיח את קיומה של האישה במהלך תהליך הפרידה, כלומר כל עוד בני הזוג נשואים – אך חיים בנפרד. לעיתים, הליך הגירושין לוקח זמן לא מועט, אך כל עוד לא ניתן גט לאישה, בני הזוג עדיין נחשבים נשואים. כאשר הם עודם בגדר נשואים, הבעל עדיין חייב למלא את חובותיו, וביניהן – לכלכל את אשתו. המזונות יינתנו כמובן רק עד למתן הגט באופן רשמי על ידי הבעל ולכן, לא מעט פעמים הם מהווים מעין זרז להשלמת התהליך, גם בקרב בעלים אשר מסרבים להעניק גט ולהפוך את הגירושין לרשמיים. דמי מזונות אישה נקבעים גם הם על פי רמת החיים לה הורגלה האישה בזמן הנישואים, ובהתאם למצבם הכלכלי של בני הזוג.

מזונות מעוכבת

אלו דמי מזונות אשר נפסקים לחובתו של הבעל, כאשר זה נמנע מלהעניק גט לאשתו, על אף שבית המשפט קבע זאת באופן רשמי. כפי שציינו קודם לכן, מזונות אלו יכולים להוות זרז למתן הגט ומקור להפעלת לחץ על הבעל הסרבן – ולכן לרוב שיעורם יהיה גבוה מהמקובל.

שלח
1
💬 Need help?
אפשר לעזור ?
דילוג לתוכן