שעות עבודה | ימים א' עד ה' 8:00-20:00 | ימי ו' 8:00-15:00
twitter facebook-call facebook-call facebook-call

ייפוי כוח מתמשך

27.05.2024

יפוי כוח מתמשך, מינוי מחליף אפוטרופסות, מינוי אפוטרופוס לעתיד, הכיצד?

ציפי, אלמנה בגיל השלישי, גידלה וטיפחה ארבעה ילדים. כמו כל אמא, היא אוהבת את ילדיה במידה שווה, אך מכירה גם בחולשותיהם. על כן, ברור לה כי במידה ומצבה הבריאותי יתדרדר עד כדי שהיא תהיה תלויה באחרים, היא יכולה לסמוך בעיקר על ראובן. בנה הבכור והמצליח שתמיד ידאג לה, לרווחתה ולכל צרכיה לא כל שיקול זר ומניע נסתר… עד לאחרונה, לא הייתה לציפי כל אפשרות להבטיח שדווקא ראובן (מכל ארבעת ילדיה) ימונה כאפוטרופוס לגופה ולרכושה בבוא העת.

כלומר, אדם בישראל לא היה יכול למנות לעצמו "אפוטרופוס לעתיד" ו/או לקבוע כיצד ועל ידי מי, יטופלו ענייניו בעתיד, כאשר הוא עצמו לא יהיה מסוגל לקבל או לבצע החלטות הנוגעות לענייניו. "כשל משפטי" זה הוביל לכך שסכסוכים בין ילדים בנוגע לסוגיות הקשורות למינוי אפוטרופוס להורים הונחו פעמים רבות לפתחן של הערכאות (לא תמיד מתוך "רצון טוב" והדברים ברורים).

המחוקק הבין אתגר זה וכן מצבים נוספים בהם אדם בגיר לא יכול היה להחליט כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו כשהוא לא יהיה מסוגל לעשות כן, והחליט להשיק מהפכה בנושא זה. המדובר כמובן על האפשרות למנות "יפוי כוח מתמשך" שהוכנסה לחוק הכשרות המשפטית ואפוטרופסות (להלן: חוק הכשרות) במרכזו של תיקון 18 לחוק.

מהו יפוי כוח מתמשך?

כמו במדינות מערביות רבות, כיום גם בישראל, אדם ("ממנה") יכול להחליט לגבי זהות האדם אחד או יותר ("מיופה כח") ו/או אפוטרופוס שיתמנה לגופו ו/או לרכושו בעת הצורך. תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית קובע שכל בגיר בעל כשירות משפטית, רשאי לערוך מסמך משפטי שבמסגרתו ימנה מיופה כוח עם סמכויות, הן לגבי רכושו והן לגבי גופו ובריאותו.
המסמך חייב להיערך רק ע"י עורך דין שהוסמך לשם כך ויש להפקידו במשרדי האפוטרופוס הכללי.

  • יפוי כוח מתמשך בנוגע לעניינים אישיים – ייפוי כוח הנוגע לעניינים אישיים הקשורים לרווחתו של הממנה לרבות בריאות, מקום מגורים, צרכים יומיומיים, עניינים חברתיים, עניינים נפשיים, סוגיות גופניות וכדומה. יודגש כי ניתן למנות גם מיופה כוח לנושאים רפואיים בלבד ("יפוי כוח מתמשך רפואי").
  • ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש – ייפוי כוח הנוגע לנכסים, התחייבויות, כספים וכדומה.

החוק קובע כי מיופה הכוח חייב לפעול אך ורק בהתאם להנחיותיו של הממנה במסמך. כמו כן, על מיופה הכח אשר נדרש "להיכנס לתפקידו", להסכים ולאשר את המינוי בפני עורך דין (כולל על בסיס הצהרה כי הוא מבין את ההנחיות שהוגדרו).

התיקון גם מגן על הממנה בכך שהוא קובע שמיופה כוח לא יהיה רשאי לפעול בניגוד לחוק או באופן שעלול לפגוע בממנה פגיעה חמורה ובכל מקרה מסוג זה הממונה חייב לפנות לבית המשפט לקבלת הוראות ספציפיות.

גמישות רחבה בקביעת סמכויות מיופה הכוח

התיקון הנוגע לייפוי כוח מתמשך מעניק גמישות רחבה לממנה בקביעת סמכויותיו ותחומי אחריותו של מיופה הכוח. בין השאר נקבע כי הממנה יכול להחליט כיצד הוא רוצה שהחלטות מסוימות תתקבלנה או להעניק למיופה את מלוא שיקול הדעת.

למשל, הממנה יכול לקבוע שהפתרון למצבו הסיעודי יהיה בביתו או שמעברו לדיור מוגן ייעשה בהתקיים תנאים מסוימים בלבד. הוא אף יכול לרדת לרזולוציות הנוגעות לנושאים ספציפיים כמו אישור למכירת נכסים הוא הנחיה בדבר שמירת הנכסים במשפחה והשכרתם בלבד.

סוגיה חשובה המשמשת כ"מטריית הגנה" על הממנה, היא בכך שניתן לקבוע את זהותם של "אנשים מיודעים" אשר יקבלו דיווחים ממיופה הכוח באשר להחלטותיו ופעולותיו. כמו כן, הממנה יכול גם להחליט שהאפוטרופוס הכללי ייפקח על מיופה הכוח במילוי תפקידו.

האם ניתן למנות מספר מיופי כוח?

התיקון לגבי ייפוי כוח מתמשך מכיר בכך שלעתים אדם רוצה למנות לגופו ו/או לרכושו מספר אנשי אמון. ממש כפי שניתן כבר היום למנות כמה אפוטרופוסים למטרות מקבילות וחופפות. במקרים אלה, מומלץ שהממנה יגדיר במפורש את סמכויותיהם ותפקידיהם של מיופיי הכוח וכן יקבע פתרון בעת מחלוקת. יודגש שהממנה רשאי למנות מיופה כוח חליפי למקרה שבו מיופה כוח ראשון לא יוכל (או לא יסכים ברגע האמת) למלא את תפקידו.

מתי ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקפו?

ייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקפו כאשר הממנה לא מסוגל עוד להבין בעניין אשר לגביו נערך ייפוי הכוח. יישאל השואל, כיצד ניתן להגדיר מתי הוא "אינו מסוגל להבין" (לשון החוק)?

בעניין זה, הממנה יכול לקבוע בייפוי הכוח כיצד יש לבחון את "הבנתו" (כלומר, איך להגדיר את תנאי הכניסה). בהעדר קביעה כאמור, ההחלטה תתבסס על חוות דעת מומחה אובייקטיבי אשר תימסר למיופה הכוח ובה יפורט כי התנאי התקיים והממנה לא מסוגל להבין בדבר.

יש לצין כי ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש יכול להיות גם בעל תוקף מיידי, אך כל אימת שהממנה עדיין מסוגל להבין בדבר, תוקפו הינו כתוקף "שליח" לפי חוק השליחות (ואין מדובר בייפוי כוח חרף עריכתו והפקדתו לפי חוק הכשרות המשפטית).

לסיכום

המגמה כיום היא כי יש לשים את האדם ורצונותיו במרכז. לפיכך שונה החוק וכיום הוא נותן מענה למצבים שעד כה לא טופלו.

משרדי עומד לרשותכם בכל עניין בנוגע לייפוי כוח מתמשך. אשמח לסייע במתן פתרונות משפטיים מותאמים באופן אישי לצרכי כל אחד ואחד ולדרישותיו.

עורכת דין מגשרת גילה עיני מוסמכת לטפל ולערוך ייפוי כוח מתמשך בהתאם להכשרה על פי דין, מטעם האפוטרופוס הכללי ומשרד המשפטים. מתוקף ההכשרה, עו"ד גילה עיני רשאית לנפק ולערוך ייפוי כוח מתמשך, מסמך הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון.

מאמר זה נכתב ע"י עו"ד גילה עיני

שלח
1
💬 Need help?
אפשר לעזור ?
דילוג לתוכן