שעות עבודה | ימים א' עד ה' 8:00-20:00 | ימי ו' 8:00-15:00
twitter facebook-call facebook-call facebook-call

פוטנציאל השתכרות במזונות ילדים

18.05.2023

כאשר הורים נפרדים או מתגרשים, מזונות הילדים יכולים להיקבע בשתי דרכים – על ידי בית המשפט או בהסכם המובא לאישור בערכאות. כך או כך, בחישוב המזונות, יש להתייחס לשיקולים שונים אשר מחברים בין צרכי הילדים מחד והכנסות ההורים מאידך ובכך להתחייס לפוטנציאל השתכרות במזונות ילדים. כמו כן, חשוב לדעת כי הכנסותיהם של ההורים אינן בהכרח מבטאות את משכורתם הנוכחית, אלא נגזרות מפוטנציאל ההשתכרות שלהם (מעבודה וממקורות נוספים).

לדוגמה, סטודנט לרפואה אשר מתגרש מאשתו ויש להם ילדים בגילאים רכים, יישא במזונות ילדיו גם לפי משכורתו העתידית כרופא, ולא רק בהתאם להכנסתו מעבודתו הזמנית. כך גם אם אחד הצדדים הינו מובטל, אך יש ביכולתו למצוא עבודה חדשה, המזונות יחושבו לפי ההכנסה הפוטנציאלית שלו.

בית המשפט העליון קבע זה מכבר כי אב, אשר עיקר חובת המזונות מוטלת על כתפיו, חייב "למצות את פוטנציאל השתכרות" ואף "להגדיל את הכנסותיו" (ע"א 239/85). נקבע כי אב אשר לא פועל כאמור ולא עושה כל שעל ידו בכדי להתפרנס בשכר הגבוה ביותר, לא יוכל להלין אלא על עצמו. שנאמר, "על החייב במזונות להתאמץ עד גבול יכולתו ואף להשכיר עצמו לכל עבודה כדי לזון את מי שהוא חייב במזונותיו ולמלא חובתו כלפי בני משפחתו, כאשר בית המשפט יקבע את המינימום הדרוש לקיומם גם בהעדר ראיה כלשהי על יכולת החייב" (תמ"ש 632-03-09 , ההדגשות לא במקור). חשוב לציין שגם הכנסות האם נלקחות בחשבון וכפועל יוצא מכך גם פוטנציאל השתכרותה עומד על הפרק. אומר: גם האישה לא תוכל להפחית באופן מלאכותי את הכנסותיה בכדי להגדיל את מזונות ילדיה.

פוטנציאל השתכרות במזונות ילדים, כיצד מוכיחים?

במקרים רבים קיימת מחלוקת בין הצדדים לגבי הכנסותיהם, כאשר בני הזוג מנסים להפחית ככל הניתן את הסכומים המיוחסים להם. היות שעסקינן בסוגיות משפטיות והיות שתביעה למזונות היא תביעה כספית, הוכחת פוטנציאל השתכרות נעשית על בסיס ראיות.

בשלב ראשון, יש להתבסס על המשכורת/ההכנסה הממוצעת, ערב פתיחת ההליך המשפטי. זאת ניתן לעשות על ידי הצגת תלושי שכר, דיווחים למס הכנסה וכדומה.

בכל הנוגע ל"פוטנציאל השתכרות", אשר איננו עולה מן הסתם מתוך המסמכים העדכניים, הסוגיה הינה מורכבת יותר.

ההוכחה על פוטנציאל השתכרות במזונות ילדים מצויה במספר אפיקי פעולה:

  • חשבונות בנק – אחד המקורות הראשונים לגבי הוכחת פוטנציאל השתכרות, הקשור כמובן גם לתלושי משכורת, הוא פירוט מחשבונות הבנק של הצדדים. פעמים רבות, מלבד המשכורת ה"רגילה", יש לאדם הכנסות נוספות ממקורות שונים. ככל שאין לכספים הללו הסבר אחר מלבד הכנסה, בית המשפט רשאי להתחשב בהם לחישוב היקף הכנסותיו.
  • ניסיון העבר – ניסיון העבר יכול להעיד על פוטנציאל ההשתכרות במזונות ילדים מתוך תפיסה שאם פלוני כבר הצליח להרוויח סכומים מסוימים בתקופות קודמות, ככל הנראה הוא יוכל להמשיך ולהתפרנס ברמה זו. ניתן להציג תלושי שכר מעבודות לשעבר. למשל, אם הגבר טוען שהוא מרוויח 5,000 ₪ בחודש, אך האישה מצליחה להוכיח שבעבר הלא רחוק הוא השתכר כמעט כפול מכך, ייתכן ובית המשפט ייטה לקבל את דבריה ויפסוק שהאב לא ממצה את פוטנציאל השתכרותו.
  • "מקורות חיצוניים" – הצד הטוען לפוטנציאל השתכרות במזונות ילדים גבוה בקרב הצד השני יכול לתמוך את דבריו בהצגת ראיות מ"מקורות חיצוניים". למשל, אם הגבר עומד להשלים לימודי הנדסת מכונות, ניתן להציג בפני בית המשפט נתונים לגבי משכורתם הממוצעת של מהנדסי מכונות ברמות וותק שונות. חשוב שהנתונים יילקחו ממקורות אמינים ומוסמכים.
  • חקירה נגדית – במידה שלא קיימות ראיות מוצקות היכולות לתמוך בטענות בדבר פוטנציאל השתכרות במזונות ילדים, אפשר לחזק את הדברים על ידי ניהול חקירה נגדית בהליך המשפטי. כלומר, חקירתו של הטוען לפוטנציאל ההשתכרות נמוך על ידי עורך הדין של הצד השני, וניסיון למצוא "חורים" בדבריו אשר יחזקו את הטענות הנחוצות.
  • דיווחים מהליכים אחרים – במקרים רבים, הצדדים אינם "חושפים" את הקלפים בבית המשפט לענייני משפחה אך עושים זאת בהליכים אחרים ומול מקורות אחרים. לדוגמה, בתביעות נגד צדדים שלישיים, דיווחים לביטוח לאומי, למס הכנסה, למע"מ, וכדומה. הדיווחים הללו יכולים לשפוך אור על פוטנציאל ההשתכרות האמיתי ולהשליך על תביעת המזונות.

הפחתת מלאכותית של הכנסות לקראת גירושין:

בתביעות רבות העוסקות במזונות ילדים הצדדים מנסים להפחית באופן מלאכותי את היקף הכנסותיהם. זאת מתוך תפיסה (שגויה) שיהיה בכך כדי להביא לפסיקת מזונות גבוהה/נמוכה (תלוי מאיזה צד). בעניין זה חשוב לדעת כי הפסיקה לא מקבלת טענות מסוג זה כלאחר יד. בית המשפט העליון קבע זה מכבר שיש לבחון היטב שינויים מרחיקי לכת במקורות ההכנסה בסמוך לפרוץ הריב בין הצדדים.

וכפי שנכתב בע"א 197/82: "כאשר פורץ ריב בין הבעל לאשה, יש והבעל נוקט בתחבולות לשם הקטנת הכנסותיו, כדי לפגוע באמצעים שיועמדו לרשות האשה, לשם כך הוא מחליף מקום עבודה, או שהוא סוגר את עסקו או שמצמצם את שעות עבודתו… חייב בית המשפט לבדוק האם נהג הבעל בתום לב ולצורך הענין או שמא אין זו אלא תחבולה לצורך המשפט".

במילים אחרות, פוטנציאל ההשתכרות במזונות ילדים כהגדרתו כן הוא. ניסיונות מלאכותיים להפחית את ההכנסה ואף צעדים אופרטיביים שננקטו בעניין (כמו סגירת עסק או הפחתה במספר ימי העבודה) לא יתקבלו בבית המשפט אם יוכח שנעשו שלא בתום לב.

הכנסות שאינן מדווחות – "הכנסה בשחור"

שאלה שכיחה נוספת שעולה בתיקים מסוג זה היא ההתייחסות שיש לתת להכנסה לא מדווחת. כלומר, הכנסה שהתקבלה ב"כסף שחור" ו/או הוברחה לגוף חיצוני, ואשר מן הסתם קשה לאמוד אותה, לעקוב אחריה או להציג לגביה ראיות חלוטות.

על פי הפסיקה לעניין מזונות ילדים, הכנסה בשחור היא הכנסה לכל דבר ועניין. ניתן להתחקות אחר ההכנסה באמצעים שונים. החל מעדויות לגבי רמת החיים של המשפחה (וכפועל יוצא מכך – הערכת היקף הכנסותיה) וכלה בפירוטי חשבונות בנק.

לדוגמה, בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט לענייני משפחה בנצרת (תמ"ש 632-03-09 ,) הגבר טען שהוא מתפרנס כ- 3,000-4,000 שקלים בחודש בלבד. אולם הוא לא הצליח להוכיח את טענותיו והסתבר שהוא איננו מצהיר על מרבית רווחיו. האישה טענה מצדה שהכנסתו האמיתית של בן זוגה לשעבר עומדת על כ- 15,000 ₪. בסופו של היום, בית המשפט העמיד את הכנסתו המשוערת של הגבר על כ- 11,000 ₪ בחודש (יותר מפי שלושה מההכנסה המוצהרת). הסכום הנ"ל נקבע לפי מסגרות האשראי שניתנו לאב על ידי הבנקים וכן בהתאם לאורח החיים שניהלה המשפחה בחיי היום-יום.

לסיכום

הדוגמאות והסיטואציות שהצגנו כאן הן כמובן רק מעט המחזיק את המרובה. כל תיק מזונות הוא ייחודי, וסיפוריהם של ההורים משתנים ממקרה למקרה. עם זאת, המסר המרכזי חייב לעבור, בחישוב מזונות ילדים בית המשפט מתייחס לא רק להכנסה המוצהרת על ידי הצדדים ואפילו אם הייתה זו ההכנסה האמיתית במועדים הרלבנטיים. הברומטר לחישוב המזונות יהיה תמיד פוטנציאל ההשתכרות.

מומלץ לפנות להתייעצות בעניין עם עורכי דין המתמחים בדיני משפחה. עורך הדין יבחן היטב את נסיבות המקרה הקונקרטי, על הראיות התומכות בהן, ויעמידן אל מול הפסיקה העדכנית בנושא.

שלח
1
💬 Need help?
אפשר לעזור ?
דילוג לתוכן