שעות עבודה | ימים א' עד ה' 8:00-20:00 | ימי ו' 8:00-15:00
twitter facebook-call facebook-call facebook-call

התייעצות עם עורך דין לענייני גירושין במודיעין – ביטול הסכם גירושין

18.05.2023

מתגרשים רבים בישראל בוחרים (בצדק) שלא לנהל את הסכסוך בערכאות ועורכים ביניהם הסכם גירושין. מדובר במהלך המקפל בחובו יתרונות רבים שעליהם כמעט ואין צורך להכביר במילים. הסכם גירושין מאפשר להתאים את הפתרון לנסיבות הספציפיות של בני הזוג (וילדיהם). אך האם ניתן לבקש ביטול הסכם גירושין לאחר שנחתם? ובכן, התשובה לכך מורכבת ויש להתייעץ עם עורך דין לענייני גירושין במודיעין.

התייעצות עם עורך דין לענייני גירושין במודיעין בדרך ל-ביטול הסכם גירושין והאם ההסכם עובר את "מבחן הערכאות"

המחסום המרכזי שמלווה כל הליך של ביטול הסכם גירושין וליווי של עורך דין לענייני גירושין במודיעין טמון בכך שמדובר בהסכם מיוחד שאין די בחתימתו בין הצדדים והוא חייב לקבל את אישורו של בית המשפט.

על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג- 1973, "הסכם ממון טעון אישור בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הדתי" וכך גם כל שינוי בהסכם כמו גם ביטול הסכם גירושין . החוק אף מוסיף וקובע שאישור כאמור לא יינתן אלא לאחר שבית המשפט (או בית הדין) נוכח לדעת כי הצדדים עשו אותו מתוך הסכמה חופשית וכאשר הם מבינים "את משמעותו ואת תוצאותיו".

כלומר, שלא כמו "חוזה רגיל", הסכם גירושין מקבל את תוקפו המוגבר מעצם העובדה שהוא עובר תחת עיניים משפטיות (לא אחת נקבע בפסיקה כי בית המשפט לא ישמש בעניין זה כ"חותמת גומי").

כאשר אחד מהצדדים (בליווי של עורך דין לענייני גירושין במודיעין במידה והוא מקומי) טוען שיש לבטל את ההסכם (או למצער, לשנותו), העובדה שהמסמך קיבל תוקף של פסק דין עלולה להקשות עליו (בלשון המעטה).

עם זאת, הלכה פסוקה היא שניתן לבטל הסכם גירושין בנסיבות מתאימות. זאת, גם אם ההסכם אושר כדין וקיבל תוקף של פסק דין, ואף אם לא מוצג כל הסכם אחר במקומו.

יתרה מזו, בתי המשפט אף הכירו באפשרות של ביטול הסכם מכללא. כלומר, מעצם התנהגותם של הצדדים שחרגה מהוראות ההסכם עד כדי שהיא מעידה על כך שהם בעצמם לא רואים במסמך כחוזה מחייב. אולם ברור שהחלטה כאמור לא תהיה "ענין שבשגרה".

בית המשפט לא ייטה בקלות לערוך דיון מחדש בענייניהם של בני זוג אשר הוסדרו זה מכבר בהסכם שנחתם על ידם ושקיבל תוקף של פסק דין. זאת מתוך הכרה בחשיבות הרבה של ערכים כגון סופיות הדיון, כיבוד הסכמים, שמירה על יוקרתם של בתי המשפט, וודאות הצדדים וציפיותיהם וכו'.

שנאמר, "בימ"ש, בבואו לבחון תביעה לביטול הסכם, איננו צריך להיכנס לשאלת שיקולי ההתקשרות של כל צד בהסכם אלא רק לשאלה אם הבין המתקשר כאשר חתם על מה הוא חותם ואם לא התקיימו אותן עילות שבחוק החוזים המביאות לבטלות חוזה" (תמ"ש 34605-05).

עילות ביטול הסכם גירושין לפי חוק החוזים והעזרות ב-עורך דין לענייני גירושין במודיעין

הסכם גירושין, למרות היבטיו הייחודיים, הוא בסופו של היום חוזה בין שני צדדים ועורכי הדין שלהם. חוזה אשר חלים עליו גם דיני החוזים הכלליים. אין זה נדיר שתביעות לביטול הסכמי גירושין מבוססות על "פגמים בכריתתו" לפי פרק ב' לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג 1973 ואלו הם: טעות, הטעיה, עושק או כפיה.

גם כאן, על פי ההלכה הפסוקה, הצד אשר מבקש לבטל הסכם גירושין מכוח פגם בכריתתו, נדרש לעמוד בנטל ראיה מוגבר. זאת בשל אופיו המיוחד של הסכם הגירושין, העובדה שהוא אושר על ידי ערכאה מוסמכת והצורך להגן על הציפיות של בני הזוג בעת כריתתו. מה גם שמכיוון שמדובר בבני זוג שהתגרשו, סביר להניח שיהיה קשה (עד בלתי אפשרי) להשיב את המצב לקדמותו.

במילים אחרות, למרות שאפשר להעלות טענות לביטול הסכם גירושין מכוח חוק החוזים, הניסיון מלמד שהמקרים שבהם תביעות כאמור מתקבלות אינם שכיחים (בלשון המעטה).

יתרה מזו, גם כאשר אחת מהעילות מוכחות, ייתכן והסכם הגירושין לא יבוטל ב"מכה אחת". במקרים מסוימים בית המשפט יבחן את הנסיבות הספציפיות ויביא לתיקון העוול מבלי לבטל את ההסכם וכמובן יש להעזר ב- עורך דין לענייני גירושין במודיעין.

כך למשל אירע במסגרת פסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים (תה"ס 18418-08-10). האישה טענה לביטול הסכם גירושין משום שהגבר הסתיר ממנה מידע אודות חשבון בנק בחו"ל. בית המשפט קבע כי התובעת הוכיחה את עילת "ההטעיה" לפי חוק החוזים. אולם במקום לבטל את ההסכם, נקבע כי האישה תהיה זכאית למלוא זכויותיה מהכספים שבחשבון הבנק בחו"ל (כולל הוצאות משפט בסך 50,000 שקלים). כלומר, סעיפי ה"וויתור" בהסכם לא יחולו על הכספים שהתגלו בשלב מאוחר יותר.

ביטול הסכם גירושין מחמת התנהגות הצדדים

סיכויים "גבוהים" יותר (לכאורה) לביטול הסכם גירושין יכולים להיות כאשר אחד הצדדים טוען שיש לבטלו מחמת התנהגות. היינו, הצדדים לא פעלו לפי הוראות ההסכם, סטו מהנחיותיו, ובכך הם הביאו לביטולו. עם זאת, גם בסיטואציה זו, כצפוי, הנטל הוא גבוה והמשימה מורכבת.

יש להוכיח סטייה משמעותית ועקבית של הצדדים מהוראות ההסכם ואין די בהפרה חד פעמית או חריגות בודדות. שנאמר, "שינוי או ביטול של הסכם [גירושין] בדרך התנהגות צריך שיושתת על בסיס ראייתי מוצדק ויתגבש בדפוס התנהגות מתמשך ועקבי של שני הצדדים" (תמ"ש -71310-14, ההדגשות לא במקור). ונחזור על זה שוב, "דפוס התנהגות מתמשך ועקבי של שני הצדדים".

ביטול חלקים מהסכם גירושין

הסכם גירושין עוסק בדרך כלל בסוגיות כגון מזונות ילדים, מזונות אישה, אחריות הורית ילדים, מתן גט, חלוקת רכוש, פירוק שיתוף בדירת מגורים, התחייבויות הדדיות לגבי הליכים משפטיים עתידיים וכדומה. ההסכם הינו פרי של משא ומתן רוחבי, בו כל סוגיה גם עומדת בפני עצמה וגם קשורה בטבורה לסוגיות המשיקות לה. לכן, חשוב להדגיש, כי קשה (עד בלתי אפשרי) לבקש ביטול הסכם גירושין גם אם מדובר בסעיפים ספציפיים בהסכם.

וכפי שנאמר בעניין על ידי בית המשפט העליון, "הפסיקה רואה בהסכם גירושין כהסכם שאינו ניתן להפרדה לחלקים, שכן הסכם זה כולל התחייבויות שלובות זו בזו" (ע"א 105/83). שכן, ידוע שבמקרים רבים, כאשר אחד הצדדים מעוניין לקדם את הגירושין ולהאיץ את ההליך, הוא יכול להסכים לתנאים אשר מבחינה אובייקטיבית הינם "טובים פחות" אך מבחינה סובייקטיבית "מתאימים לו".

הפרת הסכם גירושין

נתיב נוסף שאליו שאפשר לפנות לטובת ביטול הסכם גירושין טמון בטענה שאחד הצדדים הפר את הוראות ההסכם. ממש כפי שאפשר לטעון לגבי כל חוזה באשר הוא. לדוגמה, האישה לא מאפשרת את קיום הסדרי הראיה, הגבר לא מעביר כמוסכם את זכויותיו בדירה המשותפת, מזונות הילדים לא משולמים כסדרם וכדומה.

בעניין זה חשוב להדגיש כי ישנו הבדל בין הפרה "רגילה" לבין "הפרה יסודית". ממש כמו בכל הסכם, ובפרט בהסכמי גירושין (על מעמדם המיוחד), הפרה המצדיקה את ביטולו חייבת להיות הפרה יסודית. כזו אשר יורדת לשורשו של ההסכם ואשר בהתקיימה לא ניתן לומר עוד שההסכם תקף.

במקרה שבו ניתן להוכיח "הפרה יסודית" של הסכם גירושין, יש לצד הנפגע שתי אפשרויות – לבקש את אכיפת ההסכם או לדרוש את ביטולו. כמובן שגם הצד השני יכול להביע את עמדתו וגם הפרה יסודית לא תביא בהכרח לביטולו המידי והמוחלט של הסכם גירושין.

לסיכום

הסכמי גירושין, אשר הפכו בשנים האחרונות לשכיחים ביותר, אינם ניתנים לביטול בקלות. ישנן דרכים שונות לבקש את ביטולו של ההסכם אך בכל אחת ואחת מהם האתגר הוא כפול.

במישור אחד יש להוכיח את העילה לביטול (דיני החוזים, התנהגות, הפרה וכדומה), ובמישור השני יש להצדיק את קיומה אל מול ייחודו של הסכם הגירושין. זאת מכיוון שבניגוד לחוזה רגיל, הסכם גירושין כפוף לאישור הערכאות (אשר מאשרות אותו לאחר שבחנו את הבנת הצדדים וגמירות דעתם).

במידה שחתמתם על הסכם גירושין ואתם מעוניינים לבטלו, או במידה שהצד השני טוען כנגדכם שיש לבטל את ההסכם, מומלץ לפנות בהקדם לקבלת ייעוץ משפטי. ייעוץ מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה, אשר ייבחן את ההסכם לעומקו, את התנהלות הצדדים, ואת הפסיקה העדכנית בנושא.

שמי גילה עיני ואני עורך דין לענייני גירושין במודיעין . מזמינה ליצור קשר ולהתייעץ.

שלח
1
💬 Need help?
אפשר לעזור ?
דילוג לתוכן